Warunki Konsultacji

OGÓLNE WARUNKI KONULTACJI PROJEKTOWYCH i WIZUALIZACJI ŁAZIENKI MAX-FLIZ.

Konsultacje projektowe Łazienek plus wizualizacja łazienki w Salonie MAX-FLIZ w Warszawie przy ul. Puławskiej 452 zwanej dalej „Salonem„ są DARMOWE. Konsultacje projektowe dotyczące łazienek w salonach MAX-FLIZ obejmują spotkanie doradcy z Klientem, podczas którego zostaną zbadane potrzeby Klienta, jego oczekiwania. Na bazie tej rozmowy doradca zaproponuje rozwiązanie produktowe, usługowe wynikające z aktualnej oferty MAX-FLIZ. Po spotkaniu Klient zostanie zaproszony na kolejny etap konsultacji, którym jest sporządzenie wizualizacji. Projektant MAX-FLIZ wykona wizualizację łazienki na warunkach określonych w poniższym regulaminie zwanym dalej „REGULAMINEM WIZUALIZACJI Łazienki” lub „Regulaminem”.

REGULAMIN WIZUALIZACJI Łazienki

Firmy Handlowej MAX-FLIZ KURLETO Sp.k. w Krakowie

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Salonie MAX-FLIZ w Warszawie przy ul. Puławskiej 452 zwanej dalej „Salonem”.

2. Wykonanie WIZUALIZACJI Łazienek zwanych dalej ‘WIZUALIZACJĄ „przez MAX-FLIZ w Salonie w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu tj. od dnia 22 lipca do dnia 31 sierpnia br. i na warunkach zawartych w Regulaminie jest DARMOWE.

3. W ramach wykonania WIZUALIZACJI MAX-FLIZ zapewnia Klientowi:

a) Spotkanie Doradcy MAX-FLIZ z Klientem w Salonie, przewiduje się długość spotkania do maksymalnie 30 minut, na którym zostaną Klientowi przedstawione materiały dostępne w ofercie MAX-FLIZ w celu dokonania wyboru produktów, na podstawie których zostanie przygotowana wizualizacja.

b) MAX-FLIZ zapewnia spotkanie z przedstawicielem Działu Wizualizacji, przewiduje się długość spotkania maksymalnie do 2 godzin, podczas którego zostanie przygotowana wizualizacja dobrana do preferencji Klienta na podstawie wybranych produktów z handlowcem MAX-FLIZ z aktualnej oferty MAX-FLIZ.

c) Spotkanie Klienta w Salonie z przedstawicielem Działu Wizualizacji odbywa się tylko i wyłącznie po wcześniejszym spotkaniu z doradcą klienta Salonu MAX-FLIZ, podczas którego zostaną dokonane wybory produktowe, w oparciu o które następnie zostanie przygotowana wizualizacja przez pracowników Działu Wizualizacji.

d) Wizualizacja w ramach niniejszego Regulaminu będzie przygotowana dla Klienta dla jednego pomieszczenia – łazienki.

4. Klient w ramach niniejszego Regulaminu otrzymuje od MAX-FLIZ sporządzoną WIZUALIZACJĘ ŁAZIENKI.

5. MAX-FLIZ przy sporządzaniu WIZUALIZACJI nie decyduje o zmianie architektury łazienki, zmianie rozmieszczenia ścianek działowych oraz elementów instalacyjnych.

6. Klient, zamawiając WIZUALIZACJĘ w ramach niniejszego Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że WIZUALIZACJE 3D są jedynie poglądowe i w sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą do ewentualnych reklamacji.

7. Wszelkie tekstury i kolory materiałów są poglądowe. Przed zamówieniem Klient ma obowiązek je zweryfikować na własną odpowiedzialność.

8. Efekt ostateczny wykonanego pomieszczenia w dużej mierze zależy również od konsekwencji w jego realizacji, fachowości ekip wykonawczych oraz użytych materiałów. MAX-FLIZ nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od projektu.

9. MAX-FLIZ ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w okresie jego obowiązywania 1 w taki sposób, aby nie umniejszyć praw nabytych przez Klienta.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.07.2022 do końca roku.