Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  1. Jeśli dokonują Państwo zakupów jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Również jeżeli dokonują Państwo zakupów jako osoba fizyczna zawierając umowę bezpośrednio związaną z Państwa działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Państwa charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Państwa działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają Państwo prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mailowo na adres: sklep@maxfliz.pl bądź na piśmie przesłanym pocztą tradycyjną na adres: Maxfliz Sklep Internetowy ul. Zakopiańska 58; 30-418 Kraków).
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, żeby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia zakupionych towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. Proszę odesłać nam zakupiony towar na adres do PRZESYŁEK/ZWROTÓW podany w REGULAMINIE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prosimy nie rozdzierać/niszczyć opakowań zakupionych towarów. Odpowiadają Państwo za towar aż do jego doręczenia do Sprzedawcy, dlatego prosimy starannie zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniem. Najlepiej odesłać towar w formie, w jakiej został do Państwa dostarczony. Płytki ceramiczne, wanny, kabiny prysznicowe i ceramika sanitarna powinna być zwracana na palecie. Pozostałe, kruche towary również, jeśli tak zostały do Państwa doręczone. Polecamy ubezpieczyć przesyłkę u przewoźnika.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy.