Regulamin-Bezvat

Regulamin Promocji MAXFLIZ „Taniej o VAT” 

 

 1. Organizatorem Promocji „Taniej o vat ” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000440238, zwaną dalej „Organizatorem”.  
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Taniej o vat”. 
 3. Promocja „Taniej o vat” obowiązuje od 15 listopada 2021 r do 15 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.  
 4. Promocja "Taniej o vat”jest organizowana w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w Salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. We Wrocławiu przy ul. Mińska 60A. W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191 oraz w Warszawie, przy ul. Puławskiej 452. 
 5. Promocja„Taniej o vat” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „Taniej o vat” rabatu w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT oraz udzieleniu rabatu w wysokości 7,4% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 8% podatku VAT. W przypadku towarów objętych stawką 23% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23% co daje cenę 123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto towaru wynoszącej 123 PLN. Zatem cena zakupu towaru po rabacie wyniesie 100 PLN (123 PLN – 18,7% = 100 PLN). W przypadku towarów objętych stawką 8% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 7,4 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 8% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 8% co daje cenę 108 PLN brutto. Rabat w wysokości 7,4% udzielany będzie od ceny zakupu brutto towaru wynoszącej 108 PLN. Zatem cena zakupu po rabacie wyniesie 100 PLN (108 PLN – 7,4 8% = 100 PLN).  
 6. W skład promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki, drzwi i podłogi. 
 7. Promocji BEZVAT podlegają tylko produkty nieprzecenione oferowane do sprzedaży przez dział  Podłóg i Drzwi vat w przypadku zakupu towarów wrazz usługą. 
 8. Promocjąobjęte są również produkty nieprzecenione oferowane do sprzedaży przez sklep internetowy Organizatora. Kod Rabatowy do wpisania w koszyku „bezvat”.  
 9. Promocja „Taniej o vat” nie dotyczy towarów: z Działu Kuchni. Nie dotyczy wybranych modeli marek z działu mebli: aris, arte home, dimplex, iker, take me home. Nie dotyczy wybranych modeli z działu oświetlenia: aquaform, aromas, cattaneo, lux, bover, marset, mantra, miloox, sfozin, lodes, leucos, masiero, vibia, vistosi, axo, pujol. Nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora, oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem. 
 10. Promocja „Taniej o vat” nie dotyczy zakupu usług.  
 11. Towary w Promocji „Taniej o vat” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów. 
 12. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. 
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 14. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Taniej o vat” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora