Regulamin Maxlight -30% Wrocław

„Voucher -30% na produkty marki Maxlight” 1. Organizatorem Promocji „Voucher -30% na produkty marki Maxlight” zwanej dalej „Promocją” jest FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60a, NIP: 6793003099, REGON: 120878741, KRS: 0000574795, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja „Voucher -30% na produkty marki Maxlight” obowiązuje od momentu otrzymania vouchera, z możliwością wykorzystania do 31 grudnia 2023 r.
 3. Promocja Voucher -30% na produkty marki Maxlightbędzie obowiązywała wyłącznie w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu, ul. Mińska 60a.
 4. Promocja Voucher -30% na produkty marki Maxlight” polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu -30% wyłącznie na produkty z asortymentu marki Maxlight, liczony jest od ceny katalogowej i nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Promocja „Voucher -30% na produkty marki Maxlight” nie dotyczy: zakupu usług, zakupów w sklepie internetowym oraz usługi Rat 0%.
 6. Promocja Voucher -30% na produkty marki Maxlight” obowiązuje tylko na produkty, które znajdują się w salonach stacjonarnych i na stanach magazynowych.
 7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 8. Warunkiem otrzymania „Voucheru -30% na produkty marki Maxlight” jest zrobienie zakupów w Salonach Stacjonarnych Maxfliz.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją Voucher -30% na produkty marki Maxlight” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 11. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 12. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.