Regulamin Maxlight -30%

„Voucher -30% na produkty marki Maxlight” 1. Organizatorem Promocji „Voucher -30% na produkty marki Maxlight” zwanej dalej „Promocją” jest FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58 NIP: 6790025640   REGON: 350253750   KRS: 0000440238, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja „Voucher -30% na produkty marki Maxlight” obowiązuje od momentu otrzymania vouchera, z możliwością wykorzystania do 31 grudnia 2023 r.
 3. Promocja Voucher -30% na produkty marki Maxlight” będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4, w Warszawie przy ul. Puławska 452, w Katowicach al. Roździeńskiego 191.
 4. Promocja Voucher -30% na produkty marki Maxlight” polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu -30% wyłącznie na produkty z asortymentu marki Maxlight, liczony jest od ceny katalogowej i nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Promocja „Voucher -30% na produkty marki Maxlight” nie dotyczy: zakupu usług, zakupów w sklepie internetowym oraz usługi Rat 0%.
 6. Promocja Voucher -30% na produkty marki Maxlight” obowiązuje tylko na produkty, które znajdują się w salonach stacjonarnych i na stanach magazynowych.
 7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 8. Warunkiem otrzymania „Voucheru -30% na produkty marki Maxlight” jest zrobienie zakupów w Salonach Stacjonarnych Maxfliz.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją Voucher -30% na produkty marki Maxlight”  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 11. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 12. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.