karta-partnera

Regulamin dla posiadaczy KARTY PARTNERA

I. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY PARTNERA

Wystawcą i właścicielem KARTY PARTNERA jest Firma Handlowa MAXFLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub „MAXFLIZ”.

II. UŻYTKOWNIK KARTY PARTNERA, INFORMACJE O KARCIE

a) Użytkownikiem KARTY PARTNERA może być osoba indywidualna, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

b) KARTA PARTNERA posiada numer, który przypisany jest Użytkownikowi karty i stanowi podstawę jego identyfikacji.

c) Przed dokonaniem zakupów posiadacz KARTY PARTNERA zobowiązany jest do aktywacji karty u opiekuna wskazanego na karcie.

d) Przed dokonaniem zakupów posiadacz KARTY PARTNERA zobowiązany jest do pokazania karty każdemu doradcy MAXFLIZ z którym dokonuje zakupów.

e) KARTA PARTNERA jest ważna do (informacja o dacie ważności umieszczona na karcie).

f) Podstawą do skorzystania z rabatu jest wystawienie faktury przez MAXFLIZ.

III. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY PARTNERA

a)15% rabat na cały asortyment we wszystkich działach w salonie MAXFLIZ z wyłączeniem asortymentu AGD

b) Opieka osobistego, doświadczonego handlowca,

c) Bezpłatna pomoc projektanta MAXFLIZ w zakresie wykonania wizualizacji łazienki lub projektu koncepcyjnego łazienki oraz pozostałych pomieszczeń.

IV. UWAGI ORAZ OGRANICZENIA KARTY PARTNERA

a) Ustalony rabat w punkcie III a) niniejszego Regulaminu nie obowiązuje przy zakupie towarów przecenionych, objętych inna promocją

lub na specjalne zamówienie Klienta. Ceny zamawianych towarów będą ustalane indywidualnie z uwzględnieniem dodatkowego rabatu

dla posiadaczy KARTY PARTNERA,

b) Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów i usług dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania KARTY PARTNERA.

c) Przed wykonaniem wizualizacji lub projektu koncepcyjnego posiadacz KARTY PARTNERA wpłaca zadatek, który zostanie zwrócony po dokonaniu zakupów w salonie Organizatora. Wysokość zadatku za powyższe prace projektowe regulują odrębne regulaminy dostępne w siedzibie Organizatora,

d) KARTA PARTNERA nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Niniejszy Regulamin jest dostępny w punkcie informacji Organizatora oraz u Partnera.

b) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu i do informowania o jego zmianach poprzez

udostępnienie zmienionej wersji w punkcie informacji Organizatora i u Partnera. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego

Regulaminu zmiany zaczną obowiązywać od 14 dnia włącznie od wprowadzenia nowego Regulaminu,

c) Niniejszy Regulamin uważany jest za zaakceptowany przez posiadacza