Bon Podarunkowy 2023

„Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz”

1. Organizatorem Promocji „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” jest Firma Handlowa Maxfliz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, 30-418, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz”.

3. Promocja „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” umożliwia zakup bonów od 15.12.2023 r. do 31.12.2023 r. Zakupione bony można wykorzystać do 31.03.2024 r.

4. Promocja „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” będzie obowiązywała w sklepach stacjonarnych w Krakowie w salonie przy ul. Zakopiańskiej 58 oraz w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4, w Warszawie w salonie przy ul. Puławskiej 452, w Katowicach w salonie przy al. Roździeńskiego 191 oraz w Outlet Maxfliz w Wieliczce przy ul. Krakowskiej 52.

5. Promocja o nazwie „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” polega na możliwości zakupu bonów przedpłaconych w różnych wariantach cenowych:

a) „Bon 1500 zł” - do wykorzystania 1500 zł brutto zakup za 500 zł brutto

b) „Bon 3000 zł” - do wykorzystania 3000 zł brutto zakup za 1000 zł brutto

c) „Bon 4500 zł” - do wykorzystania 4500 zł brutto zakup za 1500 zł brutto

d) „Bon 6000 zł” - do wykorzystania 6000 zł brutto zakup za 2000 zł brutto

 

6. Bony z promocji o nazwie „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” można wykorzystać do zakupu produktów dostępnych w asortymencie Maxfliz. Konieczne jest okazanie fizyczne bonu. Każdy BON posiada unikalny KOD. Bony będą wydawane i przyjmowane przy kasach w ww. salonach stacjonarnych Maxfliz.

 

7. Poszczególne warianty bonów można wykorzystać przy zakupach na określone kwoty:

 

a) „Bon 1500 zł” - upoważnia do rabatu 1500 zł brutto na zakupy powyżej 5 tys. zł brutto

b) „Bon 3000 zł” - upoważnia do rabatu 3000 zł brutto na zakupy powyżej 10 tys. zł brutto

c) „Bon 4500 zł” - upoważnia do rabatu 4500 zł brutto na zakupy powyżej 15 tys. zł brutto

d) „Bon 6000 zł” - upoważnia do rabatu 6000 zł brutto na zakupy powyżej 20 tys. zł brutto

 

8. Promocja „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” nie dotyczy towarów z Działu Kuchni, towarów z Działu Drzwi i Podłóg, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora, towarów oznaczonych czerwoną ceną.

9. Promocja „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” nie obejmuje usług: wizualizacji, projektu koncepcyjnego, transportu, rat 0%, montażu podłóg.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

11. Promocja „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” nie łączy się z innymi rabatami.

12. Każdy zakupiony bon w promocji „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” jest jednorazowego użytku. Można go wykorzystać w całości jednorazowo. Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę.

13. Przy zakupie bonu z promocji „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” możliwa jest płatność wyłącznie kartą lub gotówką (bez możliwości płatności przelewem bankowym).

14. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą promocją „Świąteczne Bony Podarunkowe w Maxfliz” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

17. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Warunkiem realizacji świadczeń jest fizyczne posiadanie oryginału Vouchera w trakcie zakupów.