Regulamin kodów rabatowych

 

REGULAMIN PROMOCJI

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ 10 % KOD RABATOWY ”

 

Zapisz się w okienku pop-upu na stronie internetowej www.maxfliz.pl na Newsletter zawierający ofertę sklepów sieci Maxfliz i otrzymaj kod rabatowy uprawniający do uzyskania 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym www.maxfliz.pl . Kod rabatowy można wykorzystać tylko przy zakupach o wartości co najmniej 200 złotych brutto.


Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto sp.k.wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, NIP: 6790025640, Regon: 35025375 zwanym dalej „Maxfliz”.


§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Promocja „Zapisz się na newsletter i odbierz 10 % kod rabatowy„ zwana dalej „Promocją” polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego w wysokości 10% na zakupy w sklepie internetowym www.maxfliz.pl zwanym dalej „Sklep”.

2. Promocja trwa w dniach od 01 kwietnia 2021 r. od godziny 00:00 do 01 kwietnia 2023 r.do godziny 23:59.

 

§ 2. Warunki otrzymania kodu rabatowego

 

1.W celu otrzymania kodu rabatowego użytkownik serwisu powinien odwiedzić stronę internetową Sklepu, gdzie za pośrednictwem pop-upu zostanie zaproszony do bazy subskrybentów newslettera Maxfliz. Użytkownik powinien zaakceptować zaproszenie poprzez wpisanie do bazy newsletter swojego adresu e-mail oraz kliknięcie okienka „Zapisz się”. Na koniec użytkownik powinien otworzyć swoją skrzynkę e-mail, odebrać wiadomość od Sklepu w sprawie zapisania się na newsletter i kliknąć w link aktywacyjny zawarty w tej wiadomości (potwierdzenie prawidłowości adresu e-mail i chęci zapisania się na newsletter).

2. Z chwilą skutecznego zapisania się do newslettera użytkownik Serwisu otrzyma email, na adres e-mail, którym posłużono się do dokonania rejestracji do newslettera.

3. Kod rabatowy upoważnia do uzyskania obniżenia łącznej wartości zakupów dokonanych na www.maxfliz.pl o 10%.

4. W celu otrzymania Kodu rabatowego nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.

5. Do otrzymania Kodu rabatowego nie uprawnia zapisanie się do bazy newsletter w inny sposób niż za pośrednictwem pop-up na stronie internetowej www.maxfliz.pl 

 

§ 3. Zasady korzystania z kodu rabatowego

 

1. Kod rabatowy można zrealizować w przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.maxfliz.pl o wartości co najmniej 200 zł brutto.

2.Warunkiem realizacji Kodu rabatowego jest wcześniejsze zalogowanie się lub rejestracja w Sklepie. Szczegółowe zasady dotyczące zakładania konta znajdują się w regulaminie Sklepu pod adresem https://www.maxfliz.pl/regulamin-serwisu.

3. Realizacja Kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. W zamówieniu w specjalnie oznaczonym polu, znajdującym się pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić otrzymany Kod rabatowy. Po wprowadzeniu Kodu rabatowego łączna wartość zamówienia zostanie pomniejszona o 10%.

4. Kod rabatowy jest unikalny i jednorazowy. Nie łączy się z innymi rabatami indywidualnie przyznawanymi użytkownikom Sklepu. Jeden użytkownik może skorzystać w okresie Promocji wyłącznie z jednego Kodu rabatowego niezależnie od ilości zgłoszonych przez niego adresów e-mail w Promocji.

5. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami.

6. Kod rabatowy nie jest akceptowany w sklepach stacjonarnych sieci Maxfliz.

7. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na gotówkę.

8. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

9. Prawo do wykorzystania Kodu rabatowego jest ograniczone w czasie i wynosi 3 miesiące od dnia jego otrzymania.

10. Kod rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na zakup produktów marek własnych takich jak: Maxhome, Grandcollection, Hydrowell, Mobi, Oro, Maxliving.


§ 4. Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować w okresie od 01 kwietnia 2021 r do 01 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: sklep@maxfliz.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą e-mailową.

 

§5.Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu prawidłowej realizacji niniejszej Promocji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych KLIENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto sp.k. , ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, Nr KRS: 0000440238, NIP: 679-00-25-640, Regon: 350253750.

 

§6. Postanowienia końcowe.

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: informacja@maxfliz.pl