Deer Design

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych informuję, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych przez Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto sp.k. z siedzibą w Krakowie na podstawie wyrażonej zgody jest Deer Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-818) przy Twardej 64, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000652043, posiadająca numer NIP: 527-278-94-41;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: daneosobowe@deerdesign.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu przedstawienia Pani/Panu oferty handlowej Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem danych osobowych oraz współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi zabudowy meblowej, pośrednictwa kredytowego, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ubezpieczenia nieruchomości;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przedstawienia oferty usług świadczonych przez podmioty powiązane kapitałowo, bądź organizacyjnie z Administratorem Ochrony Danych Osobowych w tym Deer Wood Sp. z o.o., Finamax Sp. z o.o., Finamax Nieruchomości Sp. z o.o.;
 

Załącznik nr 1 do Umowy – Formularz zgód
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail do podmiotu powiązanego z Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie oraz przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług tego podmiotu. Podmiotem powiązanym z Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie jest Deer Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: daneosobowe@deerdesign.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Deer Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail. Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu przedstawienia indywidualnej oferty produktów i usług drogą elektroniczną. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: daneosobowe@deerdesign.pl