Wszystkie płytki ceramiczne, sprzedawane w Firmie Maxfliz, powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Ich instalacja powinna się odbywać zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej, obowiązującymi normami i zaleceniami producentów chemii budowlanej.

W załączniku znajdziesz szczegółowe wytyczne.

Instrukcja użytkowania płytek ceramicznych - Maxfliz 2021.pdf [351.62 KB]