Jaki jest dom nowoczesny?

Dom nowoczesny projektowanie wnętrz

Nowoczesny dom to rytm i kompozycja. Wzajemne relacje pomiędzy elementami i przestrzenią pomiędzy nimi. A ogród przy domu to wytchnienie od zgiełku – leśna polana w sercu miasta. Czy można to połączyć? Nie można. Trzeba.

Sewer Sulima SamujłoWłaściciel pracowni projektowej „Sulima” Sewer Sulima Samujłło - architekt projektujący rezydencje, budynki jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, jak również wnętrza, o swojej pracy przy projekcie mówi tak:
„Projektując budynek, kompozycję często opieram na wzajemnych relacjach pomiędzy elementami oraz przestrzenią między nimi. Podobnie, gdy na białej ścianie rozmieszcza się otwory okienne, projektując tym samym elewację budynku, tak tu tworzy się wzajemne relacje między powtarzalnymi modułami budowli, komponując obiekt. Powtarzalność elementów nadaje rytm kompozycji. Budynek ma swój początek i koniec, tworzy zamkniętą całość na podobieństwo utworu muzycznego, filmowego czy literackiego.”

W tym projekcie, podstawowym powtarzającym się elementem jest prosta bryła z dachem spadzistym. Ściany i dach zostały wykonane z tego samego materiału, aby wzmocnić efekt. Ich płynne przejście tworzy czytelną i zarazem wyrazistą formę.
Wszystkie powtarzalne elementy nieznacznie się jednak od siebie różnią. Moduł zlokalizowany najbliżej wjazdu na posesję jest najbardziej zamknięty, stanowi początek „utworu”. Ostatnia bryła z zadaszonym tarasem, jest natomiast otwarta na ogród, zamykając kompozycję.
Przesunięcie poszczególnych modułów względem siebie pozwala na uzyskanie zbioru przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, które przenikają się wzajemnie i integrują z otoczeniem. Podczas projektowania wnętrz, przyjęto podobną filozofię. Górna kondygnacja została zawieszona w przestrzeni wydzielonej przez ściany i dach, co pozwoliło na zintegrowanie obu pięter.

Nowoczesna architekturaWzajemne przenikanie widoczne jest na każdym poziomie komponowania budynku. Dzięki temu uzyskano intrygujące, oryginalne wnętrza.
Sposób kompozycji wnętrz, całej bryły oraz jej relacji z otoczeniem jest prosty, jasny i oparty o jedną ideę.
Istotnym elementem zachowania idei projektowej była moja obecność i uczestnictwo podczas wszystkich etapów powstawania obiektu. Od projektu, po realizację wszystkich elementów; bryły, wnętrz i ogrodu. Efekt udało się również uzyskać dzięki obecnemu reżimowi – podporządkowaniu się każdego uczestnika inwestycji. Wymagało to zrozumienia i akceptacji koncepcji projektowej podczas całego procesu budowy.

Gdy mam okazję współpracować z osobami charakteryzującymi się dużym wyczuciem, zrozumieniem i dobrą intuicją, praca sprawia mi przyjemność i satysfakcję, a efekt końcowy zasługuje na miano dzieła.

Dom współczesnyOgród - prywatna leśna polana w centrum miasta.

Celem głównym projektu było stworzenie prywatnej, zielonej enklawy pośród istniejącej zwartej zabudowy miejskiej otoczonej licznymi dojazdami do prywatnych posesji. Wzorem dla kompozycji ogrodu stała się malownicza leśna polana otoczona bujną zielenią z gatunkami drzew i krzewów charakterystycznymi dla typowego dzikiego boru, nieśmiało przepuszczającymi promienie słońca do centrum ogrodu. Naszym zadaniem było zrealizowanie przydomowego zielonego wnętrza, które miało w stosunkowo szybkim tempie otoczyć duży taras i trawniki wokół domu.

Zaproponowane nieregularne, gęste nasadzenia z jednej strony izolują bryłę domu od zgiełku miasta dając możliwość pełnego relaksu dla domowników, z drugiej strony wkomponowują działkę w otaczający ją dojrzały drzewostan pobliskiego zabytkowego fortu obronnego.Mateusz Napora architekt
Dzięki odpowiednio zestawionym przy realizacji ogrodu licznym gatunkom selekcjonowanych jodeł i świerków mieszkańcy domu mogą cieszyć się rozwijającym w szybkim tempie naturalnym runem leśnym uzupełnionym między innymi sadzonkami smacznych jagód, borówek i poziomek.

Mateusz Napora - architekt i projektant ogrodu mówi o nim tak:

"My AB OVO Pracowania Architektury Krajobrazu i Architektury Wnętrz najbardziej dumni jesteśmy z pięknych, kilkumetrowych okazów sosny, które przyjęły się w strefie wjazdu na posesję i od początku nadają indywidualny charakter tego ogrodu. Celowo osiągnięty kontrast pomiędzy nowoczesną bryłą architektury domu, a trochę dziko rosnącą przyrodą w jego otoczeniu potęgują panujący w ogrodzie spokój i pozwalają zapomnieć o wielkim mieście, które jest tuż, tuż."

 

Za realizację odpowiedzialny jest Dział Obsługi Inwestycji Maxfliz Kraków:

Krystian Karecki - e-mail: k.karecki@maxfliz.pl / Tel: +48 604 111 996
Tomasz Idęć - tomek@maxfliz.pl / Tel.: +48 696 092 949
Maciej Drożyński - maciej.drozynski@maxfliz.pl / Tel.: +48 730 968 721
Szymon Bała - szymon.bala@maxfliz.pl / Tel.: +48 790 231 382