Maxfliz prezentuje: -20% na nasze marki własne! regulamin kraków

Regulamin promocji „Wybór jest prosty!”1.Organizatorem Promocji „Wybór jest prosty!” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto Spółka Komandytowa; 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238,
NIP: 6790025640 REGON: 350253750 zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Wybór jest prosty!”.

3. Promocja „Wybór jest prosty!” obowiązuje od 01 października 2023 do 15 grudnia 2023. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.

4. Promocja „Wybór jest prosty!” jest w salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. W Katowicach przy al. Roździeńskiego 191 oraz w Warszawie, przy ul. Puławskiej 452.

5. Promocja „Wybór jest prosty!” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „Wybór jest prosty!” rabatu w wysokości 20% na wszystkie produkty marek własnych Maxfliz od ceny zakupu brutto towarów.

Marki włączone do promocji:

Maxliving, Maxhome, Grand Collection, Hydrowell, Oro, Mobi, Maxlight.

6. Promocja „Wybór jest prosty!” nie dotyczy:

  • towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie,

  • towarów z Działu Kuchni,

  • towarów z Działu Drzwi i Podłóg,

  • towarów objętych inną promocją,

  • towarów przecenionych przez Organizatora,

  • towarów oznaczonych czerwoną ceną.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora oraz usługą Rat 0%. Promocja „Wybór jest prosty!” obowiązuje tylko na produkty, które znajdują się w salonach stacjonarnych i na stanach magazynowych.

7. Towary w Promocji „Wybór jest prosty!” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.

8. Promocja „Wybór jest prosty!” nie dotyczy zakupu usług.

9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Wybór jest prosty!” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.