Regulamin Karty Partnera

Regulamin dla posiadaczy KARTY PARTNERA

 

  1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY PARTNERA

 

Wystawcą i właścicielem KARTY PARTNERA jest Firma Handlowa MAXFLIZ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zwana w dalszej części

niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub „MAXFLIZ”.

 

  1. UŻYTKOWNIK KARTY PARTNERA, INFORMACJE O KARCIE

 

a) Użytkownikiem KARTY PARTNERA może być osoba indywidualna,

która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego

Regulaminu.

b) KARTA PARTNERA posiada numer, który przypisany jest Użytkownikowi

karty i stanowi podstawę jego identyfikacji.

c) Przed dokonaniem zakupów posiadacz KARTY PARTNERA zobowiązany

jest do aktywacji karty u opiekuna wskazanego na karcie.

d) Przed dokonaniem zakupów posiadacz KARTY PARTNERA zobowiązany

jest do pokazania karty każdemu doradcy MAXFLIZ z którym dokonuje zakupów.

e) KARTA PARTNERA jest ważna do (informacja o dacie ważności

umieszczona na karcie).

f) Podstawą do skorzystania z rabatu jest wystawienie faktury przez MAXFLIZ.

 

  1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY PARTNERA

 

a) 15% rabat na cały asortyment we wszystkich działach w salonie MAXFLIZ z wyłączeniem asortymentu AGD.

b) Opieka osobistego, doświadczonego handlowca.

c) Bezpłatna pomoc projektanta MAXFLIZ w zakresie wykonania wizualizacji

łazienki lub projektu koncepcyjnego łazienki oraz pozostałych pomieszczeń.

 

  1. UWAGI ORAZ OGRANICZENIA KARTY PARTNERA

 

a)Ustalony rabat w punkcie III a) niniejszego Regulaminu nie obowiązuje

przy zakupie towarów przecenionych, objętych inna promocją

lub na specjalne zamówienie Klienta. Ceny zamawianych towarów

będą ustalane indywidualnie z uwzględnieniem dodatkowego rabatu

dla posiadaczy KARTY PARTNERA.

b) Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów i usług

dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania KARTY PARTNERA.

c) Przed wykonaniem wizualizacji lub projektu koncepcyjnego posiadacz

KARTY PARTNERA wpłaca zadatek, który zostanie zwrócony po dokonaniu

zakupów w salonie Organizatora. Wysokość zadatku za powyższe prace

projektowe regulują odrębne regulaminy dostępne w siedzibie Organizatora.

d) KARTA PARTNERA nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

a) Niniejszy Regulamin jest dostępny w punkcie informacji Organizatora

oraz u Partnera.

b) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian

do niniejszego Regulaminu i do informowania o jego zmianach poprzez

udostępnienie zmienionej wersji w punkcie informacji Organizatora

i u Partnera. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego

Regulaminu zmiany zaczną obowiązywać od 14 dnia włącznie

od wprowadzenia nowego Regulaminu.

c) Niniejszy Regulamin uważany jest za zaakceptowany przez posiadacza.