Maxfliz we współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego. "Przestrzeń Zmienia Wszystko"

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym, Maxfliz we współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego inicjuje kampanię "Przestrzeń Zmienia Wszystko". Nasza współpraca z Fundacją Marka Kamińskiego umożliwi rozwijanie i promowanie działań skoncentrowanych na zdrowiu psychicznym, rozwoju osobistym oraz wsparciu młodzieży.

351521366_1312932875969835_5948066172022968656_n.jpg [772.46 KB]

Buduj z nami odporność psychiczną młodzieży - Metoda Biegun w praktyce

W ostatnich latach obserwujemy alarmujące wzrosty wskaźników zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Znaczące wzrosty depresji oraz rosnące poczucie samotności to wyzwania, z którymi coraz częściej musimy się mierzyć. W odpowiedzi na te potrzeby, Maxfliz we współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego, wdraża program „Nie przygotowuj drogi, przygotuj dziecko do drogi”, który wykorzystuje sprawdzoną Metodę Biegun. Celem jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia niezbędne do odkrywania ich potencjału i celu, czyli ich osobistego bieguna.

Metoda Biegun zakłada, że każdy młody człowiek posiada w sobie nieodkryty jeszcze potencjał, który może być kluczem do jego przyszłości. Przez warsztaty LifePlan Academy, prowadzone w kameralnych grupach, uczymy młodzież:

Rozwijania swoich umiejętności

407972837_122112832196121154_6709929504182610926_n (1).jpg [287.98 KB] 

Oto jak realizujemy każdy z tych celów:

Rozpoznawanie unikalnych talentów i mocnych stron:

W trakcie naszych warsztatów, młodzież uczestniczy w różnorodnych ćwiczeniach i zadaniach, które pomagają odkryć ich naturalne zdolności i predyspozycje. Korzystając z autorskich narzędzi diagnostycznych, uczymy, jak identyfikować i akceptować swoje mocne strony oraz jak można je efektywnie wykorzystać w życiu osobistym i zawodowym.

405880637_122107833032121154_6210023818835830742_n.jpg [265.04 KB]

Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości:

Poczucie własnej wartości jest kluczowe dla psychicznego zdrowia i sukcesu. Przez afirmacje, feedback i grupowe interakcje, uczymy młodzież, jak budować zdrowe samooceny. Pokazujemy, że każdy jest wartościowy i ma coś unikalnego do zaoferowania światu.

Skuteczne podejmowanie decyzji:

Wiedza o sobie i swoich wartościach to pierwszy krok do podejmowania przemyślanych decyzji. Nasze warsztaty oferują scenariusze i symulacje, które uczą, jak analizować różne opcje i wybierać te, które najlepiej służą ich celom i zgodne są z ich wartościami osobistymi.

IMG_20230308_112734.jpg [4.69 MB]

Myślenie poza utartymi schematami i wizualizacja marzeń:

Zachęcamy do kreatywnego myślenia i eksplorowania nowych możliwości. Przez ćwiczenia na wyobraźnię, takie jak wizualizacja celów i marzeń, młodzież uczy się, jak przekształcać abstrakcyjne idee w konkretne plany działania.

Tworzenie mapy drogi do realizacji marzeń:

Każdy uczestnik warsztatów tworzy własną "mapę drogi", która jest planem realizacji osobistych aspiracji. Poprzez narzędzia takie jak planowanie krok po kroku, uczenie się zarządzania czasem i ustalanie priorytetów, młodzież otrzymuje klarowną ścieżkę do osiągania swoich celów.

347883603_1051237482520200_5038577081149222483_n.jpg [658.07 KB]

Budowanie prawdziwych relacji, współpracy i wzajemnej inspiracji:

Na warsztatach kładziemy duży nacisk na umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, empatia i praca zespołowa. Uczestnicy uczą się, jak budować i utrzymywać zdrowe relacje, a także jak inspirować i być inspiracją dla innych. W grupowych projektach i dyskusjach uczą się, jak wspólne cele mogą zbliżać ludzi i pomagać w realizacji indywidualnych marzeń.

Metoda Biegun i warsztaty LifePlan Academy to kompleksowe podejście do edukacji dzieci i młodzieży, które stawia na rozwójoju osobistym i umiejętnościach życiowyche. Młodzi ludzie są przygotowywani nie tylko do osiągania sukcesów, ale także do życia pełnego zrozumienia dla siebie i innych. Nasze programy oferują narzędzia, które pomagają młodzieży rozwijać odporność psychiczną i zdolność do radzenia sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Rola rodziców w tym procesie jest nieoceniona. Wierzymy, że odporność psychiczna dzieci zaczyna się w domu, od nas, rodziców. Odpowiadamy za stworzenie silnych fundamentów, które umożliwią naszym dzieciom budowanie zdrowych relacji i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego Metoda Biegun integruje rodziców w proces rozwijania odporności psychicznej ich dzieci, podkreślając ich rolę w kształtowaniu świadomych i zdrowych przyszłych dorosłych.

Trener-psycholog z LifePlan Academy, dr Anna Kowalska, podkreśla: "Metoda Biegun pomaga młodym ludziom nie tylko w szkołach, ale też w codziennym życiu. Coaching i mentoring to techniki, które stosujemy, aby inspirować młodzież do odkrywania, czym naprawdę są zainteresowani i co ich motywuje. Pracujemy nad tym, by każde dziecko mogło znaleźć swoje miejsce na świecie i czuć się z tym dobrze."

IMG-20240507-WA0008.jpg [304.40 KB]

Współpraca Maxfliz i Fundacji Marka Kamińskiego w ramach Metody Biegun ma realny wpływ na zdrowie psychiczne i dobrostan młodzieży. Nasze działania, poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem, są odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, którzy stają przed wyzwaniami współczesnego świata. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi programami i kursami Life Academy, które wspierają młodzież w tej ważnej życiowej podróży.

Dołącz do nas! Razem możemy stworzyć przestrzeń, gdzie młodzi ludzie nie tylko odnajdą swój biegun, ale również nauczą się, jak z niego korzystać, by tworzyć lepszy świat dla siebie i dla nas wszystkich.