Włoskie Wakacje - regulamin

Regulamin Promocji MAXFLIZ „Włoskie Wakacje ”

 

1. Organizatorem Promocji „Włoskie Wakacje -20%*” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Kurleto Spółka Komandytowa; 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58; NIP: 6790025640 REGON: 350253750 KRS: 0000440238, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Włoskie Wakacje

3. Promocja „Włoskie Wakacje”” obowiązuje w dni 04-06.08.2022/11-13.08.2022/18-20.08.2022/25-27.08.2022 z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.

4. Promocja jest organizowana w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w Salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. We Wrocławiu przy ul. Mińska 60A. W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191 oraz w Warszawie, przy ul. Puławskiej 452.

5. Promocja „Włoskie Wakacje” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „Włoskie Wakacje” rabatu w wysokości 20 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku.

6. W skład promocji objęte są produkty z działów: meble, oświetlenia, tapety, łazienki.

7. Promocja „Włoskie Wakacje” nie dotyczy towarów: z Działu Kuchni, Podłóg i Drzwi. Nie dotyczy wybranych modeli marek z działu mebli: aris, arte home, dimplex, iker, take me home. Nie dotyczy wybranych modeli z działu oświetlenia: aromas, cattaneo, b.lux, bover, marset, mantra, miloox, sfozin, lodes, leucos, masiero, vibia, vistosi, axo, pujol.

8. Promocja „Włoskie Wakacje” nie dotyczy towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie z wyłączeniem produktów z kategorii meble.

9. Promocja „Włoskie Wakacje” nie dotyczy towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora, oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.

11. Promocja „Włoskie Wakacje” nie dotyczy zakupu usług.

12. Towary w Promocji „Włoskie Wakacje” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.

13. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Włoskie Wakacje” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora