Regulamin-Voucher

 

Regulamin MAXFLIZ
„Voucher podarunkowy- 20%”


1. Organizatorem Promocji „Voucher podarunkowy- 20%” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Voucher podarunkowy- 20%”
3. Promocja „Voucher podarunkowy- 20%” obowiązuje od 17 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021r.
4. Promocja „Voucher podarunkowy- 20%” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w Salonie przy ul. Jasnogórskiej 4.
5. Ustala się czas ważności „Voucher podarunkowy- 20%” do dnia 31 sierpnia 2021 r. godzina 23:59:59.
6. Promocja „Voucher podarunkowy- 20%” polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup nieprzecenionych ówcześnie towarów z działu mebli, oświetlenia łazienki, tapet w salonach stacjonarnych organizatora.
7. Promocja „Voucher podarunkowy- 20%” nie dotyczy: towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, towarów z innych działów po za Meblami i Oświetleniem, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora, oraz nie są objęte tą Promocją towary, których cena w Salonach Organizatora oznaczona jest czerwonym kolorem.
Promocja nie dotyczy poszczególnych marek mebli: Aris, Befame, Nobonobo, Fameg, Paged, Take me Home oraz Dimplex-kominki. Promocja nie obejmuje działu tapet poza wymienionymi markami: Onewalldesign, Khroma.
8. Promocja „Voucher podarunkowy- 20%” obejmuje tylko i wyłącznie następujące marki z działu oświetlenia: Aquaform, Sforzin, Miloox, Mantra, Cattaneo, Axo Light, Masiero, Vistosi, Lodes +Diesel, Vibia, Pujol.
9. Towary w Promocji „Voucher podarunkowy- 20%” są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.
10. Promocja „Voucher podarunkowy- 20%” dotyczy tylko zakupu towarów z działu mebli, oświetlenia, łazienki, tapet.
11. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Voucher podarunkowy- 20%” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.