-20% na wybrane produkty Mollyflex

Regulamin MAXFLIZ
„-20% na wybrane produkty Mollyflex”

1.  Organizatorem Promocji „-20% na wybrane produkty Mollyflex” jest Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, przy ul. Zakopiańskiej nr 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440238, REGON: 350253750, NIP: 6790025640, zwana dalej „Organizatorem”.
2.  Promocja będzie prowadzona pod nazwą „-20% na wybrane produkty Mollyflex
3.  Promocja „-20% na wybrane produkty Mollyflex” obowiązuje od 01 października 2021 r. do 31 października 2021 r.
4.  Promocja „-20% na wybrane produkty Mollyflex” jest organizowana w Salonach Stacjonarnych Organizatora. Voucher będzie obowiązywał wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, w Salonie przy ul. Jasnogórskiej 4. We Wrocławiu przy ul. Mińska 60A. W Katowicach przy Al. Roździeńskiego 191 oraz w Warszawie, przy ul. Puławskiej 452.
5. Promocja „-20% na wybrane produkty Mollyflex” obejmuje tylko i wyłącznie wybrane modele marki Mollyflex, w tym: BELLAGIO, OPTIMA FRESH , ALOE VERDE i ALEEGRO FRESH.
6. Promocja „-20% na wybrane produkty Mollyflex” polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT na zakup towarów z działu materacy- Mollyflex.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora.
8. Towary w Promocji „-20% na wybrane produkty Mollyflex” są sprzedawane przez Organizatora od 01.10 do dnia 31 października 2021.
9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „-20% na wybrane produkty Mollyflex” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.